Sıvı Solucan Gübresi Terminolojisi

1) Solucan Humusu Çayı (Vermicompost Tea)

Bu kavram, Vermikomposttan elde edilen ve humusun su içine daldırılmasıyla ve havalandırılmasıyla temin edilen sıvı gübreyi karşılamaktadır. Bu çayın içinde saf solucan gübresinin yanı sıra diğer canlılar tarafından ayrıştırılmış ve hatta henüz tam olarak ayrışmamış maddeler de yer aldığı için, elde edilen ürün hemen kullanılmalıdır. Çok uzun süre dayanamaz. Çabuk tüketilmesi halinde güvenli olarak kullanabilecek bir üründür (48 saat)

2) Sızıntı suyu (Leachate)

İşte en çok tartışılan ve karıştırılan tanımlama budur. Kimisi, vermikompost üretimi esnasında sistemden süzülen suya (sızıntı suyu:leachate) sıvı gübre demektedir. Oysa bu yanlıştır. Bu ürünü adı sızıntı suyudur (leachate), çeşitli tehlikeler de içermektedir.

Örneğin, sadece solucanların sölom sıvısı ve solucan gübresinden süzülen besleyici sıvıyı içermez, aynı zamanda henüz kompostlaşması tamamlanmamış atıklardan gelen sıvıyı da içerir. Bu da tekdüze bir ürün elde edilememesi anlamına gelir ve ayrışmamış atıklardan gelen sıvı ham olduğu için zararlı bakteriler de içerebilir. Dikkatli kullanılması gereken bir üründür. Eğer daha önce yeterince havalandırılmış ise, kapalı bir kapta daha uzun süre dayanabilir.

3) Sıvı Solucan Gübresi (Liquid Worm Fertilizer)

Bu sıvı gübre, iyi kalitede katı solucan gübresinin (Worm Casting), teknolojinin de yardımıyla entegre tesislerde işlenmesi ile elde edilir. İçeriğindeki faydalı bakterileri dorment halde tutmak için üretim prosesinde pH seviyesi kontrol edilir. Ambalaj kapağı özeldir.

Raf ömrü daha uzundur. Konsantre bir üründür. Akışkanlığı bal, koyu pekmez kıvamındadır. Bitkiler için gerekli olan tüm besinleri içeren sabit içerikli bir üründür. Üretim tekniği ve ürün eldesinin zorluğu ve kıtlığı nedeniyle ancak üretim prosesleri yeterli işletmelerde üretilebilmektedir.

4) Solucan suyu (Vermiwash)

Bu ürün ise solucan humusu çayına benzer bir teknikle üretilen ama ondan daha farklı bir ürün olan sıvı gübredir. Bu ürün yararlı besin maddelerinden çok solucanların sölom sıvısının elde edilmesi esasına dayanır. Uygulamada daha çok yaprak gübresi olarak ve bitki hastalıkları baskılayıcısı olarak kullanılır. Bu teknik genel anlamda en az kullanılan ve en az bilinen tekniktir. Elde edilen solucan humusu çayı üretiminde olduğu gibi havalandırma yapılmadığı için elde edilen ürün daha uzun bir raf ömrüne sahiptir.

Solucan Gübresi İçeriği

Organik Madde: Minimum %25-35 arasında organik madde içeren Solucan Gübreleri, solucan sindirim sisteminden tam olarak geçtiği kabul edilir.

Daha az organik madde, doğru besinlerle beslenmediğini,

Daha fazlasının ise mikroorganizmaların organik elementleri parçalamadığını, solucanların sindirim sisteminden geçmeyerek ayrışmamış madde içerdiğini gösterir.

pH: 6,8 ile 9 ideal pH aralığıdır.