Kompost mu - Vermikompost mu Kıyaslaması

Sıvı Solucan Gübresiyle İlgili Kavram Karmaşası

Vermikompost Nedir?

Özel kültür solucanlarının sistemde olduğu dönüşüm prosesidir.

Solucanların da içinde bulunduğu Kompost karışımıdır. Bu sistemde solucanlara verilen tüm materyal süreye bağlı olarak tüketilebilir. Nihai ürün Solucan Gübresi olmamakta, içinde ayrışmış maddeler de bulunmaktadır. Yerde üretim sonucu elde edilir.

Verm: Solucandan gelen

Kompost: Solucan dışı ayrışmış maddeler anlamında gelir.

Kompost: Bitki atıklarından yapılan gübre (TDK)

Compost: Geri dönüştürülen organik madde

Vermikültür Nedir?

Solucanlar vasıtası ile organik atıkların değerli bir gübreye dönüştürülmesidir. Endüstriyel boyutta yapılabilmesi için özel kültür solucanları kullanılır. Bu işin endüstriyel boyutta doğru yapılabilmesi için Eisenia Foetida adı verilen solucan türünün kullanılması gerekmektedir. Bu solucan türü hızlı çoğalan ve hızlı üreten, yaşamsal dayanıklılığı yüksek, adaptasyonları kolay, bağırsak florasındaki türü ve varlığı açısından azot fiksasyonu, antimikrobiyal faaliyet dolayısı ile bitki gelişiminde ve bitki hastalık etmenlerindeki baskılayıcı tutumu sayesinde worm casting üretiminde ayrıcalıklı bir tür olup çalışkan solucanlardır.

Maalesef ülkemizde bu isim altında başkaca türlerin satışı yapılmakta ve gübre kalitesi erozyona uğramaktadır.

Sıvı solucan gübre üretimi:

Yalnızca üretim bandından/tankından aşağıya sızan SIVININ (sızıntı suyu-solucan suyu) süzülmesi ile üretilmekte, bu sıvının İçeriği garanti edilemez ve esasen gübre demek doğru değildir.

Katı solucan gübresinin firmada çalışan Kimyager aracılığıyla kimyasal formülasyon ile sıvı gübreye dönüştürülmesi sonucu elde edilmektedir. Raf ömrü çok kısadır. ASLINDA BU VERMİKOMPOST ÇAYIDIR SIVI SOLUCAN GÜBRESİ DEĞİL.

Vermikompost çayı:

Solucan gübresinin havalandırılan temiz su içerisinde bekletilerek ve bu arada melas vb. besin kaynaklarıyla besletilerek, besin elementlerinin ve yararlı mikroorganizmaların suya verilmesi ile üretilir. Raf ömrü kısadır.

Nano Teknoloji ile Sıvı Solucan Gübresi Üretimi:

Vermikompostun içerdiği aerobik ve anaerobik bakteriler uyku durumuna (dormancy) geçerler. Ambalaj içerisinde uykuda bulunan bakteriler, ürünün suyla karıştırılmasıyla tekrar aktif hale geçerler.

Tamamlanmış bir solucan gübresinin içeriği:

  • Organik madde içeriği %25-50,
  • Kabul edilebilir nem içeriği <%35,
  • pH 6,5-7,5,
  • Toplam çözünebilir tuz içeriği %0,5’in altında,
  • Toplam amonyum içeriği (NH4-N) % 0.1’den büyük olmamalı,
  • Toplam inorganik N formlarının (NH4-N ve NO3-N) toplamının toplam N içerisindeki oranı %10’dan daha büyük olmamalı,
  • C:N oranı 22’nin altında (<22) ve 8’in üzerinde (>8) olmalı,
  • N, P ve K’nın suda çözünebilir miktarlarının toplamı maksimum %7 olmalı,
  • Ağır metal sınır değerleri Cd 3 mg/kg, Cu, 450 mg(kg, Ni 120 mg/kg, Pb  150 mg/kg, Çinko 1100 mg/kg, Hg 5 mg/kg, Cr 350 mg/kg ve Sn 10 mg/kg  olmalıdır.

Kompost - Vermikompost

Vermikompostlama sadece bir başka atık azaltma metodolojisi ya da kompostun daha hızlı veya daha verimli hale getirilmesi için bir yol değildir

Nihai üründe daha iyi bitki büyümesi, daha zengin biyokimyasal özellik ve daha az hastalıkla sonuçlanan kalitatif bir farklılıktır

Kompost ve vermikompost kıyaslaması

Gerek Solucan gübresi gerekse kompost ancak onu elde etmek için kullanılan malzemenin iyi olması oranında kalitelidir.

Proteazın düşük bulunması azot bakımından materyalin stabil hale geldiğini nitrata döndüğünü göstermektedir. Glikosidaz yüksekse selülozun bozunduğu anlamına gelir.

Azot bakımından inceleme